Grote hypotheekvoorwaarden bestaan bijvoorbeelde hoe lang de prijsopgave geldig is, ofwel je meerwerk kunt meefinancieren en de hoogte over de vergoeding op dit bouwdepot. Een adviseur houdt hier in het advies rekening mee.Je wil via laten rekenen of oversluiten in mijn geval zinvol kan zijn. Mijn hypotheekrente loopt in ons zoveel jaar af. Wat kan… Read More